Orgels

1959 Gereformeerde Gemeente te Emmeloord

Artikel maandblad Vereniging van Organisten der Ger. Gemeenten (V.O.G.G.), augustus 1960


DE GEREF. GEMEENTE TE EMMELOORD NAM NIEUW ORGEL IN GEBRUIK

Het nieuwe kerkgebouw der Ger.Gem. te Emmeloord was goed bezet toen Ds Hegeman op Hemelvaartsdag een speciale kerkdienst leidde waarin het nieuwe orgel in gebruik werd genomen.

Terwijl de gemeente het 1e en 2e verse zong van Psalm 108 begeleide dit eenvoudige en prachtige orgel, bestaande uit 480 pijpen voor het eerst de gemeentezang. Aangezien in deze dienst tevens de H.D. werd bediend, werd als 2e Psalm gezongen Ps. 87:4. Ds Hegeman, die tot tekst gekozen had Ps. 47:6 "God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin", verklaarde ten eerste, de grondtoon van dit gejuich, ten tweede de zagligheid door dit gejuich.

Verklaard werd, dat deze werd gezongen door de kinderen van Konrach, die al waren ze opstandelingen. door gods genade groepen werden om te zingen tot Zijn eer. Vervolgens werd gezongen Ps.  68 de verzen 3, 9 en 10.

Als tussenzang werd gezongen Ps. 47 vers 3 en 4, en aan het slot van deze dienst het eerste en tweede vers van Psalm 150.

Tijdens deze dienst bracht de predikant dank aan de heer de Olde voor het prachtige geleverde orgel en wenste de kerkeraad, bouwkomissie, organisten en gemeente toe dat het tot stichting tot de dienst, maar bovenal tot Gods eer mag medewerken.

Tijdens deze dienst werd door de organisten H. Kraa uit Rijssen en G.J.Pap uit Dordrecht om beurten gespeeld en kon de gemeente en tijdens het zingen en tijdens het spelen der voor-, tussen-, en naspelen de vele mogelijkheden die dit orgel biedt beluisteren.

Na de dienst was het op de orgelgalerij een komen en gaan van belangstellenden, die hun orgel ook eens van nabij wilden bewonderen.

Dit orgel, gebouwd door de fa. J. de Olde te Enschede, bevat 480 pijpen, samengesteld door 7 stemmen over het gehele klavier en aangehangen pedaal. Klavier gesplits in bas en diskant + koppel voor het volle werk. De orgelbank is zo gebouwd dat ze tevens geld als muziekbergplaats. Het orgel is gebouwd volgens het pneumatisch systeem.

Dit orgel is gebouwd op advies van organisten M.Grisnich en G.J. Pap, die ook het toezicht en de eindkeuring hebben verricht. Verschillende deskundigen op orgelgebied hebben dit instrument bespeeld, bekeken, bekritiseerd en daar er vooral in de N.O.P. de laatste 8 jaren +- 18 nieuwe orgels zijn gebouwd, grote en kleine, werd dit werk geprezen.

Als bijzonderheid vermelden wij nog, dat dit het eerste nieuwe kerkorgel is dat door deze 27-jarige orgelbouwer werd gebouwd. Vanaf deze plaats ook de heer de Olde hartelijk gefeliciteerd.

Design and Hosting www.sf.nl