Laatste nieuws:

16-1
Het orgel dat in 1970 is gebouwd en geplaatst in de Gereformeerde Ontmoetingskerk in Enschede wordt momenteel te koop aangeboden...
13-12
Op 10 december 2008 werd in de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk te Maassluis het 40 jarig bestaan van het de Olde orgel gevierd...

Ontwerptekeningen toegevoegd

Van enkele orgels zijn nu ook de originele ontwerptekeningen toegevoegd:


Van de meeste orgels zijn te ontwerptekeningen nog bewaard gebleven. Het is de bedoeling dat ook dezeĀ in een later stadia aan de website worden toegevoegd.

Design and Hosting www.sf.nl