Laatste nieuws:

16-1
Het orgel dat in 1970 is gebouwd en geplaatst in de Gereformeerde Ontmoetingskerk in Enschede wordt momenteel te koop aangeboden...
13-12
Op 10 december 2008 werd in de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk te Maassluis het 40 jarig bestaan van het de Olde orgel gevierd...

Aanvullende informatie over het in 1971 gebouwde huispijporgel.

Via een email van Bert van Splunter op 11-11-2007 zijn wij het volgende te weten gekomen over het in 1971 gebouwde huispijporgel:

Het orgel stond tot mei 2007 in een tijdelijke kerkzaal (gymzaal van de school De Zevensprong) in Zwolle. Deze kerkelijke gemeente heeft een nieuwe kerkzaal in Zwolle gebouwd met daarin een groter gebruikt orgel.

In mei 2007 is het orgel aangekocht door de Protestantse Gemeente te Leiderdorp.

Het "Huispijporgel, Bathmen" bevindt zich op dit moment als koororgel in de Dorpskerk te Leiderdorp. Het "grote" orgel van Mitterreither uit 1781 staat een halve toon lager en in een stemming waarbij samenspel met andere instrumenten moeilijk is. Het "De Olde orgel" wordt gebruikt voor uitvoeringen tijdens kerkdiensten en concerten. 

Meer informatie:

Design and Hosting www.sf.nl